Panel logowania

Przetłumacz stronę

Regulamin serwisu PDF Drukuj Email
Wpisał Michał Marek   
Środa, 11. Październik 2006 04:15

Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego autem.pl.
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu autem.pl

Definicje

autem.pl.eu / Serwis - serwis ”carpoolingowy”.

Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym autem.pl.

Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się miejsce w Serwisie (posiadany login i hasło), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik autem.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, ogłoszenia, jak i inne dostepne elementy związane z Serwisem.

Nazwa Użytkownika/Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na autem.pl.

Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat Profilu Użytkownika wystawione poprzez innego Użytkownika Serwisu.

Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.

Zasady ogólne:

 1. Użytkownik ma możliwość :

  1. zmiany lub usunięcia swoich ogłoszeń oraz danych/zdjęć za pomocą opcji Konta.

 2. Użytkownikowi niedozwolone jest :

  1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

  2. obrażanie innych osób,

  3. promowania innych stron internetowych,

  4. zamieszczanie danych kontaktowych ( poza polami do tego przeznaczonymi ) takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, numer telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,

  5. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,

  6. łamanie ogólnie przyjętych zasad zamieszczania ogłoszeń w Serwisie,

  7. wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.

  8. używanie programów generujących zapytania do serwerów autem.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). Wyjątkiem są programy używające oficjalnego API serwisu autem.pl.

 3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i danych osobowych.

 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.

 5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika autem.pl może zablokować na stałe konto Użytkownika.

 6. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.

 7. autem.pl może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika, które nie spełniają Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

Rejestracja

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://autem.pl

 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

 3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.

 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.

 5. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym autem.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

 6. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 7. Rejestrując się w serwisie autem.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

 8. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez autem.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez autem.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

 9. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

Konto 
 1. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.

 2. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

 3. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane lub usunięte.

 4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu autem.pl w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

 5. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób i na którym zostanie zamieszczone zdjęcie kilku osób.

 6. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

 7. autem.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

Zasady zamieszczania ogłoszeń i wpisów do forum

 1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie jak i umieszczanie oraz przeglądanie ogłoszeń, jest bezpłatne.

 2. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń i wpisów do forum: nieprawdziwych i mylących, narażających na szkody osoby zainteresowane oraz materiałów z podtekstem erotycznym.

 3. Administratorzy serwisu autem.pl nie ponoszą odpowiedzialności za:
  następstwa powstałe w wyniku korzystania z serwisu, treść zamieszczanych ogłoszeń, profili i postów na forum, użytkowników korzystających z serwisu,  przerwy w działaniu serwisu spowodowane awariami sprzętowymi oraz innymi zdarzeniami losowymi, zdarzenia podczas korzystania z przedmiotu i czynności ogłoszenia.

 4. autem.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych na skutek korzystania z niniejszego serwisu.

Zdjęcia
 1. Wstawiając zdjęcie do serwisu autem.pl, Użytkownik oświadcza, iż:

  1. posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,

  2. zdjęcie przedstawia osobę Użytkownika i nie narusza w jakikolwiek sposób praw.

 2. Zdjęcie powinno przedstawiać aktualny wizerunek Użytkownika. Zabrania się umieszczania zdjęcia, które przedstawia Użytkownika np. w okresie dzieciństwa. Fotografia powinna przedstawiać Użytkownika w taki sposób, aby możliwa była jego identyfikacja w kontakcie bezpośrednim.

 3. Na zdjęciu musi być widoczna twarz Użytkownika, tym samym zabrania się wstawiania zdjęcia przedstawiającego tatuaż, przedmiot, oko, usta, zwierzę, itp.

 4. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

 5. W przypadku umieszczenia zdjęcia na którym znajduje się więcej osób, Użytkownik powinien w odpowiedni sposób wskazać siebie na zdjęciu.

 6. Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną przez automat na podany przy rejestracji adres e-mail po każdorazowym odrzuceniu zdjęcia poprzez Moderatora Serwisu.

 7. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie wstawione poprzez Użytkownika.

 8. Serwis autem.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Wiadomości Prywatne
 1. Zabrania się wykorzystywania systemu Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

Regulamin

 1. Serwis autem.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem autem.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

LAST_UPDATED2